اثر حرارت برخاسته از ساختار شهری باعث می شود که شهرها نسبت به حومه روستایی اطراف شان بسیار گرمتر شوند.

افزایش آگاهی از گرما در میان همه شهروندان کالیفورنیا مهم است، از جمله برای کسانی که در شهرها زندگی می‌کنند، جایی که 94 فیصد شهروندان کالیفورنیا در آن زندگی می‌کنند. تعداد زیادی از ساکنان شهری نیز دسترسی مطمئن به تهویه هوا ندارند یا بودجه لازم برای تطبیق تهویه هوا را ندارند.

City heat, summer and urban young man drinking water.

: این نکات را برای کمک به محافظت از خود در برابر امراض ناشی از گرما پیروی کنید:

: اثر حرارت برخاسته از ساختار شهری (heat-island effect) چیست و چگونه ساکنان شهری را بیشتر در معرض خطر قرار می دهد؟

مناطق شهری معمولاً 1-7 درجه گرمتر از مناطق دور افتاده هستند. شهرها نسبت به نواحی روستایی اطراف خود بسیار گرمتر می شوند، زیرا سطوح تاریک بیشتری دارند، مانند سرک ها و ساختمان های بدون سایه، که در طول روز گرما را جذب میکنند و آن گرما را به هوای اطراف پخش میکنند.

شهرها ممکن است ساختمان های بلند زیاد داشته باشند که جریان باد را مسدود کرده و تبخیر را سرعت می بخشد. آنها همچنین می توانند از انتشار گرما جلوگیری کنند و مقدار بیشتری از آن را در جایی که انسان می تواند آن را احساس کند به دام بیاندازد.

کیفیت هوا در روزهای گرم و آفتابی بدتر می شود. شهری پرجمعیت، دستگاه های پخش کننده گرما، مانند موترها و ایر کندیشن ها را در مناطق کوچک در خود جا میدهند. همه اینها باعث ایجاد گرد می شود که یک آلوده کننده مضر هوا است و این جمعیت ها را در معرض خطر بیشتری ناشی از حرارت های گرمتر و آلودگی هوا قرار می دهد. به طور کلی، این به افزایش حرارت هوا در شهرها کمک می کند. می دهد. به طور کلی، این به افزایش حرارت هوا در شهرها کمک می کند.

Share This